«بهمن فرمان‌آرا» و دغدغه‌هایش برای تمام بچه‌های ایران زمین – کانال تفریحی و سرگرمی

ارسال شده در

روزنامه اعتماد – نازنین متین نیا: وقتی می‌گوید: «من دل‌نگران این بچه‌ها هستم»، صدایش می‌لرزد و لحنش‌ جوری تغییر می‌کند که حرفش را عمیقا باور می‌کنی و مطمئن می‌شوی آنچه از آن حرف می‌زند بیشتر از یک شعار و حرف معمولی است؛ حرف‌هایی که دل‌نگرانی‌های مردی است که در آستانه ٧٦ سالگی، خود را پدربزرگ […]

Read More