۵ بازی رایانه‌ای که مرگ را محور خود قرار داده اند – کانال تفریحی و سرگرمی

ارسال شده در

هفته نامه چلچراغ – امید گنجی، فرزین سوری: تفاوت اصلی انسان گیمر (هومو لودنز) با هر چیزی که پیش از او آمده، تجربه جهان شبیه سازی شده در حالتی است که در کنترل محدود شبیه سازی است

Read More